Jubileumsgudstjeneste i Sannidal kirke


Sannidal kirke fyller 250 år.

 

Sannidal kirke er kommunens eldste kirkebygg, tatt i bruk i 1772. Og bygdas kirkehistorie går atskillig lenger tilbake. Allerede på 1200-tallet ble det reist en stavkirke her, og en del av materialene fra denne er brukt i nåværende kirke.

Kirkens 250 års-jubileum markeres gjennom hele 2022 med ulike arrangement, og søndag 4. september feires selve jubileumsgudstjenesten.

Gudstjenesten ledes av sokneprest Sigrid Thordardottir, og biskop og prost med flere deltar. Biskop Stein Reinertsen har prekenen denne dagen.

Planen var at nytt orgel skulle innvies ved denne gudstjenesten. Men orgelet blir dessverre ikke ferdigstilt riktig ennå. Det vil bli vigslet og innviet ved en senere anledning. Men det skal bli flott musikk i kirken denne dagen likevel. Kammerkvartetten KvARTpå4 vil bidra med musikalske innslag. Kvartetten består av Karolina Czyz og Kristin Wohlenberg på fløyter, Robert Czyz på bratsj og Mecky Wohlenberg på cello. I tillegg bidrar kantor i Kragerø kirke, Robert Carding. 

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe, som gjennomføres med god hjelp fra speiderne i Sannidal. Deretter er det samling inne i kirken der det er anledning til å komme med hilsener til jubilanten. Kammerkvartetten spiller også her.

Sannidal menighet ønsker hele bygda og flere til velkommen til å feire Sannidals hvitmalte kirke. Bruk gjerne bunad denne dagen om du ønsker det.

 

Tilbake