Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal Skåtøy Kragerø Levangsheia Helle

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 
 

Aktivitetstilbud i Helle sokn

   
 

Gudstjenester

Det er gudstjeneste i Hellekirken ca. annenhver uke - bl. a. familiegudstjenester, og en halvårlig ungdomsgudstjeneste om kvelden

 

Sangkor

To sangkor har øvelse hver onsdag.

Aldersskille ca. 4 klasse.

Minikoret: Leder Sharlene Lia

Angels: Leder Tone Bråthen

Annenhver mandag er det en klubb for jenter og gutter i barneskolealder.

   

 

Tilbake til Aktivitetstilbud

Tilbake til Startsiden