Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal Skåtøy Kragerø Levangsheia Helle

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 
 

Aktivitetstilbud i Kragerø sokn

   
 

Jentekoret Yngre

Jentekoret Yngre ble stiftet i 1998. Jentekoret Yngre består av 14 jenter i alderen 7-13 år. Korets formål er å synge tradisjonell musikk, gjerne flerstemt sang. Vi ønsker å utvikle både sang- og høreevner, og vil lære jentene å bli glad i denne type musikk og framføre den både i gudstjenester og konserter.

Koret er rekrutteringskor til Kragerø jentekor.

Koret øver ukentlig utenom feriene, og jentene er veldig trofaste til å møte opp, så frammøteprosenten er veldig høy.

get ved flere familie-gudstjenester og konserter i Kragerø kirke, og de er et fast innslag på julaften kl. 16, og på hellig tre kongers fest.

Koret er ofte på tur, og har i det siste vært i Badeparken (Langesund), Hunderfossen, og Dyreparken med påfølgende kirkeopptreden dagen etter eller samme dag.

Koret er knyttet til Kragerø kirke. Korets dirigent er Robert Carding.

 

Kragerø jentekor

Kragerø jentekor ble stiftet i 1994 med formålet å synge flerstemt tradisjonell musikk på et høyt nivå.

I dag består koret av 12 jenter som møter dette kravet, og ut over det har vi noen «æresmedlemmer», det vil si tidligere medlemmer som er med ved spesielle anledninger.

Koret øver ukentlig utenom feriene, og frammøtet er svært bra.

Koret synger ved konserter og gudstjenester i Kragerø kirke og ellers ved spesielle anledninger som Langfredag kveld, Julaften og Romjulskonsert.

Koret har vært fantastiske ambassadører for Kragerø og har konsertert i England (2 ganger) Sverige (3 ganger), Spania, Gibraltar, og flere steder i Norge.

Vi har nylig sunget i Lilleborg kirke i Oslo, og planlegger en tur til Spania igjen.

Alle medlemmer i dette koret har vært med i jentekor Yngre, og dagens jenter har sunget i minst 7 år.

Koret er knyttet til Kragerø kirke. Korets dirigent er Robert Carding.

       
 

Kragerø kantori

ble stiftet i februar 1993, så koret feirer 15 års jubileum i 2008. (Jubileumskonsert 20 april)

I dag består koret av 51 medlemmer med formål å synge både flerstemt kirkemusikk og allmen musikk på et så høyt nivå som mulig.

Dette er et svært aktivt kor som øver intenst ukentlig utenom ferietidene.

Koret er knyttet til Kragerø kirke og har stor glede av å synge der. Hele koret, eller korgrupper, synger ved mange gudstjenester og ved spesielle anledninger, som Langfredag morgen og kveld, påskenatt på Steinmann, 1.påskedag, 17.mai, Allehelgensdag, 9 lesninger og juledag. Koret synger også flere konserter i Kragerø kirke og byen for øvrig.

I 2007 har koret sunget på pub’en «Stopp en halv», Kragerø kino, Steinmann, Brevik kirke, Gran kirke på Hadeland, Pasvalys, Panevezys, og konsertkirken St. John i Vilnius (alle i Litauen), og de har vært gatesangere i Riga.

I likhet med Kragerø jentekor har de vært flotte ambassadører for Kragerø.

På grunn av plassmangel i kirken har koret måttet begrense antallet medlemmer til dagens tall.

Koret elsker å synge og har i tillegg et svært aktivt sosialt liv.

Korets dirigent er Robert Carding.

 

       
 

Skolebesøk

Kragerø kirke har stadig besøk av barnehager og skoleklasser fra hele kommunen.

De får oppleve orgelmusikk, får utforske kirken sammen med organist og prester og blir kjent med kirkens "skatter" og hemmeligheter.

Ofte spiser barna nistepakken sin i kirken og får servert saft hvis de vil. Barna ser ut til å stortrives med å være i kirken, og kommer ofte tilbake.

De som ønsker besøk i en av kirkene, kan ta kontakt med kirkekontoret, eller direkte til diakon, prester eller organister

 

Tilbake til Aktivitetstilbud

Tilbake til Startsiden