Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal Skåtøy Kragerø Levangsheia Helle

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 
 

Aktivitetstilbud i Skåtøy sokn

   
 

Skåtøy kirke er tildelt gudstjeneste en gang i måneden (2. søndag i måneden) + Skjærtorsdag, 1. påskedag, 1. pinsedag, konfirmasjons-gudstjeneste siste søndag i april, Kristi himmelfartsdag og julaften. Se gudstjenesteforordningen.

Det er gudstjeneste i Ankerplassen friluftskirke på Jomfruland to ganger i sommerhalvåret - Kristi himmelfartsdag og i juli.

Konfirmasjon, gullkonfirmantfest, påskemåltid og høsttakkefest er årlige begivenheter i kirken. I gudstjenester er barn / ungdom / konfirmanter medaktører.

Siden tusenårsskiftet har vi hatt fakkelvandring til Darefjell på nyttårsaften.

Et barnekor er i virksomhet i prosjektperioder.

Det blir avholdt en del konserter i «Skjærgårdskatedralen»

Se program om tidspunkter osv.

Inntrykk av aktiviteten i menigheten kan du også få ved å lese årsberetningen for 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirken har hatt et esel som nabo og eselet har vært med både til jul og til påske

Har jeg båret deg på ryggen en gang ...?

Tilbake til Aktivitetstilbud