Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 

Ansatte

Pga. stillingsprosentene kan enkelte ansatte ha flere stillinger

   
 

Kirkevergens kontor

Prost og sokneprester

Diakoni

Trosopplæring

Kantorer

Menighetssekretær

Klokker

Kirketjenere

Kirkegårdsarbeidere

 

 

 

Tilbake til Startside