Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 

Ansatte

Pga. stillingsprosentene kan enkelte ansatte ha flere stillinger

   
 

Kirkevergens kontor

 

Kirkeverge - Kragerø kommune

Anne-Mette Bamle

Besøksadresse: Torvgata 7

35 98 63 64 - 918 10 148

anne-mette.bamle@kragero.kommune.no

Konsulent

Kirkevergekontoret

Bertha C. Gautefall Hiis

Besøksadresse: Torvgata 7

35 98 63 63

bertha.hiis@kragero.kommune.no

Prost og sokneprester

   

Fungerende prost - Bamble prosti

Svein Lindebø

Besøksadresse: Torvgata 7

35 98 63 62 - 971 85 048

 

Sokneprest

Kragerø og Levangsheia

Harald Magnus Monsen

Besøksadresse: Torvgata 7

35 98 63 60 - 900 76 544

harald.monsen@kragero.kommune.no

 

Sokneprest - Helle og Skåtøy

Harald Gulstad

Besøksadresse: Torvgata 7

35 98 63 67 - 997 24 054

harald.gulstad@kragero.kommune.no

 

 

Sokneprest - Sannidal

Michael Wohlenberg

Besøksadresse :

Sannidal menighetskontor, Kirkestua, Gamle Sørlandske 23, 3766 Sannidal

35 99 21 97 - 906 73 871

prest.sannidal@kragerokirkene.no

 

Diakoni

  ,  

Trosopplæring

Menighetspedagog - Kragerø og Skåtøy

Jorunn Myre

908 77 081

 

Kantorer - organister

 

Kantor - Kragerø

Robert Carding

35 98 09 15 

 

 

Kantor - Sannidal og Helle

Robert Czyz

992 71 514 

 

 

Organist - Levangsheia og Skåtøy

Jorunn Myre

908 77 081

jorunn.myre@kragero.kommune.no

,
 

Menighetssekretær

 

Menighetssekretær

Kari Skarvang

Besøksadresse 1. Sannidal og Helle sokn:

Sannidal Menighetskontor, Kirkestua, Gamle Sørlandske 23, 3766 Sannidal

Mandag og torsdag 08.00 - 15.30

35 99 21 97

Besøksadresse 2. Kragerø, Levangsheia og Skåtøy sokn:

Postgården i Kragerø sentrum. Torvgata 7.

Postadressen er: Postboks 128, 3791 Kragerø.

Tirsdag og onsdag 08 - 15.30

35 98 63 64 / 35 98 63 63

menighetskontor@kragerokirkene.no

 

Klokkere

   

Klokker - Kragerø

Jobben går på omgang blant frivillige 

 

Klokker - Skåtøy

Jobben går på omgang blant frivillige

 

  ,

Klokker - Levangsheia

Ole Jacob Hasseldal

976 15 849

ole_standard@hotmail.com

 

Klokker - Sannidal

Kari Skarvang

35 98 94 61 - 416 33056 

 

Kirketjenere

 

Kirketjener - Kragerø

Torgeir Dahl

417 59 919 

 

Kirketjener - Kragerø

Svein Jonny Blankenberg Larsen

svein.jonny.larsen@kragero.kommune.no

473 03 127 

 

Kirketjener - Kragerø og Helle

Jørund Skarvang Olsen

950 52 369

jorund.olsen@kragero.kommune.no

 

Kirketjener - Skåtøy

Per Oddvar Ødegaard

480 32 342

per.odegaard@kragerokirkene.no

  Kirketjener - Levangsheia

Morgan Olsen

976 15 849

morgan.olsen@kebas.no

 
 

Kirketjener - Sannidal

Palmar Moltu

35 99 84 10 - 920 59259

palmar.moltu@kragerokirkene.no

 

Kirkegårdsarbeidere

 

Kirkegårdsarbeider - Kragerø

Jørund Skarvang Olsen

950 52 369

jorund.olsen@kragero.kommune.no

 

Kirkegårdsarbeider - Kragerø

Svein Jonny Blankenberg Larsen

svein.jonny.larsen@kragero.kommune.no

473 03 127

 

Kirkegårdsarbeider - Skåtøy, Ospevika og øyene

Per Oddvar Ødegaard

480 32 342 

per.odegaard@kragerokirkene.no

 

Kirkegårdsarbeider - Sannidal

Palmar Moltu

35 99 84 10 - 920 59259

palmar.moltu@kragerokirkene.no

Tilbake til Startside