Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 

Geografisk beliggenhet og tilhørighet

   
 

Kragerø kommune

finner du

i Telemark fylke.

I Kragerø kommune

er det 5 sokn

Kragerø

Skåtøy

Levangsheia
Sannidal

Helle

Soknene i Kragerø

hører til

Bamble prosti

og

Agder og Telemark bispedømme

Norge i bilder

 

 

Kragerø kommune

 

Tilbake til Startside