Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 

Gudstjenester og kirkelige handlinger

   
 

Gudstjenester

Du finner tid og sted under Program. Unn deg en time til ro og ettertanke en gang i mellom.

Biskopen forordner antall gudstjenester. Her kan du se et eksempel på en gudstjenesteforordning (Skåtøy). 

 

Se mer om gudstjenesterkirken.no

       
 

Dåp

foregår som regel i vanlige gudstjenester.

Ta kontakt med en menighetssekretær. Du finner dem på menighetskontorene i Kragerø eller Sannidal.

 

Les mer om dåpkirken.no

 

Konfirmasjon

Konfirmasjonsundervisningen foregår to steder

Kragerø sokn / Levangsheia sokn / Skåtøy sokn

Sannidal sokn / Helle sokn

Selve konfirmasjonen foregår i alle kirkene. Les mer om konfirmasjon

 

Les mer om konfirmasjonkirken.no

 

Bryllup

Kirkene og friluftskirken på Jomfruland er vakre og meningsfylte omgivelser rundt et høydepunkt i livet. Les informasjonsbrosjyre om kirkelige vigsler i Kragerø kommune.

Bryllupsmusikk som kan tilbys spilt av Robert Carding i Kragerø kirke.

Ta kontakt med en prest. Du finner dem på menighetskontorene i Kragerø eller Sannidal. Du finner også prestene under ansatte.

 

Les mer om bryllupkirken.no

 

Gravferd

I sorgen når et liv tar slutt, kan det være godt å ha en prest eller diakon å støtte seg til.

Du finner dem på menighetskontorene i Kragerø eller Sannidal. Du finner dem også under ansatte.

Les mer om kirkegårder i kommunen

Leiesatser kapeller og gravplasser for dem uten kommunetilhørighet finner du her.

 

Les mer om gravferdkirken.no

Tilbake til Startside