Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke Skåtøy kirke Kragerø kirke Støle kirke Hellekirken

Program

Konserter / sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 
 

Kragerø kirkers historie

Utfrag fra Kragerø kirkes jubileumshefte ved 125 års jubileet

   
 

Christi kirke bygget 1652

De var et ytterst beskjedent antall borgere som var bosatt i Kragerø da det i 1650 ble sendt søknad til slottsherren på Akershus, Sivert Urne, om tillatelse til å bygge egen kirke i Kragerø

Mer om Christi kirke

 
 

 

 

   
 

Den nye Kragerø kirke innviet 1870

Den opprinnelige tanke og plan var å bygge den nye kirken der hvor den gamle lå. Da måtte Kirkehaugen som den gangen var en del av kirkegården, skytes bort.

Les videre her  

 
 

 

   
   

 

 

Tilbake til Kragerø kirke

Tilbake til Startsiden