Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 

Hva vi vil

   
 

Kirkens mål

er å tilrettelegge for mennesker som ønsker å utforske og praktisere kjærlighetens evangelium - slik det ble - og blir - presentert for oss av Gud gjennom Jesus og Den hellige ånd

 

Les Den norske kirkes visjon

 

 

 

 

 

 

 

Les også om kirke/stat spørsmålet  kirken.no

     
   

Tilbake til Startside