Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke Skåtøy kirke Kragerø kirke Støle kirke Hellekirken

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 

Ankerplassen friluftskirke på Jomfruland

   
 

Friluftskirken er oppkalt etter Anker Sørensen som festet bort tomta til Skåtøy menighetsråd. Navnet peker selvfølgelig også på at et anker er et symbol for tro.

(Du kan se Skylddelingsforretning og Leiekontrakt  - ikke den dyreste leie for tomt på Jomfruland. Filene er i pdf-format. Har du ikke Adobe Reader kan du laste den ned her)

I Ankerplassen friluftskirke er det to tradisjonelle gudstjenester i året: Kristi Himmelfartsdag og 2. søndag i juli.

Hit kommer kirkegjengere fra hele kommunen - på tur til denne vakre øya.

Friluftskirken blir også stadig mer populær blant giftelystne - og blant nybakte foreldre 

 
   
 

Tilbake til Skåtøy kirke

Tilbake til Aktivitetstilbud i Skåtøy sokn