Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke Skåtøy kirke Kragerø kirke Støle kirke Hellekirken

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 
 

Skåtøy kirke

   
 

Kirken

ligger midt på Skåtøy - på et av Skåtøys smaleste partier - med lett adkomst fra Kirkebrygga på innsida av øya og Åsvikbrygga på utsida.

Hovedveien fra fergeleiet på Skåtøyroa går forbi kirken. Kirken ligger ca. 3 km fra fergeleiet. Se Kragerø Fjordbåtselskap vedr. anløpstider.

I nord ligger den indre skjærgård og fastlandet. I sørøst ligger den ytre skjærgård mot Skagerak.

Kirken er tegnet med ca 800 sitteplasser og er i dag på en delt 6. plass blant landets største trekirker.

Historisk stoff om kirken finner du under historie

På Jomfruland har vi Ankerplassen friluftskirke

Skåtøy sokn

består av de bebodde øyene i Kragerø kommune:

  Bærø

  Furuholmen

  Gumøy

  Jomfruland

  Kirkeholmen

  Langøy

  Røssholmen

  Sauøya

  Skåtøy

  Studsholmen

  Tåtøy

De bebodde øyene har sin egen nettside, se Kragerø kystperlene

 

Klikk på kartet for å få større kart

       
 
       
 

Skjærgårdskatedralen vitner om en tid da Kragerøs øyer var folkerike og næringsveiene var jordbruk, fiske, gruvedrift, iseksport og sjøfart.

I perioden 1877 - 1960 var kirken også hovedkirke for fastlandsbefolkningen i Skåtøy kommune rundt Kragerø by.

Skåtøy kirke ble bygget i 1862 av lokale snekkere. Arkitekter var Schirmer og von Hanno. Bygget er langskipet og laftetømret.

Kirken er tegnet med ca 800 sitteplasser og er i dag på en delt 5. plass blant landets største trekirker.

Etter ommøblering av benker og ombygging av noe av galleriet bak orgelet til vinterkirke (sparer oppvarming) er det ikke 800 sitteplasser i kirkerommet i dag.

De store lysekronene som pryder kirkerommet ble i sin tid skjenket av Jens Lauersens Legat.

Altertavlen er malt av Julie Gjessing. Motivet er fra Mark 1.35 og skildrer Jesus i bønn

Du ser også bilde av kirkens gamle, ærverdige og godt bevarte Hollenbach orgel.

Rolf Klemensruds vakre glassmalerier utsmykker veggene nede og på galleriene.

I den kaldeste årstiden, fra jul til påske, benyttes kirkens «vinterkirke», til gudstjenester og andre arrangementer. Den ligger i 2. etasje bak orgelgalleriet.

I

 

       
   
       
   
 
       
 
       
 

Tilbake til Kirkene