Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 

Skipet

   
 

Hva er Skipet?

Skipet er det nye navnet på prosjektet som tidligere kaltes Kirkens hus i Kragerø sokn.

Les om den rådgivende avstemmingen i Kragerø menighet vedr Skipet i KV av 6. april 2017.

Fellesrådet har gått imot å leie lokaler i Skipet. Les om dette i KV av 4. mai 2017

 

Hva koster egentlig Skipet?

Les innlegg i KV vedr. kostnader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til Menighetsrådet i Kragerø sokn

Tilbake til Kirkebyggene

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegninger av Skipet

1. etg.

2. etg.

3. etg.

Tak

Snitt A

Snitt B og C

Snitt D

Fasade NV og NØ

Fasade SV og SØ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til Startside