Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 

Kirkeblad - menighetsblad

   
 

«Vi snakkes»

Kragerø / Levangsheia / Skåtøy

Utgivelser

Følg linkene under til utkomne blader i pdf-format.

2020-1

2019-4  2019-3  2019-1

2018-4  2018-3  2018-2  2018-1

2017-4  2017-3  2017-2  2017-1

2016-4  2016-3  2016-2  2016-1

2015-4  2015-3  2015-2  2015-1

2014-3  2014-2  2014-1

2013-4  2013-3  2013-2  2013-1

2012-4  2012-3  2012-2  2012-1

2011-4  2011-3  2011-2  2011-1

2010-4  2010-3  2010-2  2010-1

2009-4  2009-3  2009-2  2009-1

2008-4  2008-3  2008-2  2008-1

2007-4  2007-3  2007-2  2007-1

2006-4  2006-3  2006-2  2006-1

2005-4  2005-3  2005-2  2005-1
2004-3  2004-2  2004-1
2003-4  2003-3  2003-2  2003-1
2002-3  2002-2  2002-1
2001-5  2001-4  2001-3  2001-2  2001-1
2000-5  2000-4  2000-3  2000-2  2000-1

Ta ansvar

for kirken du hører til. Send leserinnlegg! Ring inn spørsmål og meninger! Ring inn gode ideer. Bestill intervju!

Adresse: Menighetskontoret

Torvgata 7 - 3770 Kragerø

Bank: 2655.55.76403

Redaksjonskomité:

Olav Drevland 35 98 23 61

olavdrevland@yahoo.no

Harald Gulstad 35 98 63 67 - 997 24 054

harald.gulstad@kragero.kommune.no

Harald Monsen 35 98 63 60 - 900 76 544

harald.monsen@kragero.kommune.no

Morten Skjævestad 915 82 214

Arnfinn Jensen

arnfj@online.no

Layout:

Rønnaug Fjellheim

fjellh@online.no

 

Sannidal menighetsblad

Utgivelser

Følg linkene under til utkomne blader i pdf-format.

2021-1

2020-4  2020-3  2020-2  2020-1

2019-4  2019-3  2019-2  2019-1

2018-4  2018-3  2018-2  2018-1

2017-4  2017-3  2017-2  2017-1

2016-4  2016-3  2016-2  2016-1

2015-4  2015-3  2015-2  2015-1

2014-4  2014-3  2014-2  2014-1

2013-4  2013-3  2013-2  2013-1

2012-4  2012-3  2012-2  2012-1

2011-4  2011-3  2011-2  2011-1

2010-4  2010-3  2010-2  2010-1

2009-4  2009-3  2009-2  2009-1

2008-4  2008-3  2008-2  2008-1 

2007-4  2007-3  2007-2  2007-1

2006-4  2006-3  2006-2  2006-1

Kontakt oss

Sannidal menighetskontor

Kirkestua

Gamle Sørlandske 23

3766 Sannidal

35 99 21 97

sannidal@kragerokirkene.no

prest.sannidal@kragerokirkene.no

Bank: 2655 01 39617

Redaksjon:

Kari Skarvang

35 98 94 61 - 416 33 056

kari.skarvang@hotmail.com

Layout:

Rønnaug Fjellheim

fjellh@online.no

 

Tilbake til Startsiden