Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal Skåtøy Kragerø Levangsheia Helle

Program

Konserter / sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 
 

Kragerø og Skåtøy kirkegård på Kalstad i Kragerø

og Bråten kirkegård

Kragerø og Skåtøy kirkegård

Nordre Kalstadvei 6

   
 

Hovedporten til Kragerø kirkegård

 

Klokketårnet på Kragerø kirkegård

       
 

Kragerø kapell

    
 

Litt av Kragerø kirkegård

    
 

Inngang til Skåtøy kirkegård

   
       
 

Skåtøy kirkegård

       
 

Litt om Bråten kirkegård

Bråten kirkegård ligger på Kalstad, avkjøring fra Bråteveien. Kirkegården er naturlig rammet inn av fjellknauser og trær. I og med at den ikke har vært i bruk på mange år, er den ikke ”striglet” slik som vi er vant til å se kirkegårder.

Theodor Kittelsen skrev; «Der inne i den ensomme stillhet var en syngende fryd». Theodor Kittelsen har også malt en stor akvarell fra inngangspartiet på Bråten Kirkegård.

Bråten kirkegård var Kragerøs kirkegård fra 1846 til 1862, da Kalstad kirkegård ble tatt i bruk. Etter 1862 har det likevel vært enkelte begravelser på kirkegården fram til 1950. Familien Biørns private gravsted tilknyttet kirkegården er fortsatt i bruk.

Det er opprettet en venneforening for kirkegården som gjør en flott innsats både med dugnad, registrering av gravminner og registrering av navn og data på gravlagte. Kontaktperson for venneforeningen til Bråten kirkegård er Desiree Penzo, depenzo@hotmail.com

Bråten kirkegård er verdt et besøk!

 
 
 

Tilbake til Kirkegårder

Tilbake til Startside