Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 

Konfirmasjon

 

Navneliste over konfirmanter

i Kragerø kommune 2019 finner du

her

 

Kragerø / Levangsheia / Skåtøy

Bamble prosti har utarbeidet en brosjyre om konfirmasjonstid med like muligheter for alle. Les her.

Datoer

Vi har følgende faste datoer for konfirmasjon:

Skåtøy: Siste søndag i april.

Levangsheia: Første søndag i mai.

Kragerø: Andre og tredje søndag i mai.

Fra og med 2006 har vi to konfirmasjonssøndager i Kragerø. Årsaken er henvendelser fra foreldre som vil unngå kollisjoner med en annen konfirmasjon i familien. Man har altså et valg mellom to helger.

Konfirmantundervisning 2019

Vårprogram

Konfirmantweekend februar 2019

Tidligere år

Konfirmantene er med på mange aktiviteter i løpet av konfirmasjonsåret. Vil du se flere bilder fra konfirmantundervisning, institusjonsbesøk og Gautefalltur, så klikker du her eller på bildet under.

På www.kirken.no  kan du lese mer om konfirmasjon i Den norske kirke

 

Sannidal / Helle

Bamble prosti har utarbeidet en brosjyre om konfirmasjonstid med like muligheter for alle. Les her.

Datoer

Vi har følgende datoer for konfirmasjon:

Sannidal

Første lørdag i mai.

 

Helle:

Første søndag i mai

 

På www.kirken.no  kan du lese mer om

konfirmasjon i Den norske kirke

Tilbake til Startside

Tilbake til Aktivitetstilbud i Kragerø sokn

Tilbake til Aktivitetstilbud i Levangsheia sokn

Tilbake til Aktivitetstilbud i Skåtøy sokn