Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 

Linker

   
 

Kirkens SOS

Nettprestene

Den norske kirke

Agder og Telemark bispedømme

Kirkens bymisjon

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

Det norske misjonsselskap

Nettkirken

Kirkenorge (facebook)

 

Bibelen

 

Den Katolske Kirke i Norge

Den ortodokse Kirke i Norge

Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK)

De Frie Evangeliske Forsamlinger

Det Norske Baptistsamfunn
Det Norske Misjonsforbund
Frelsesarmeen

Guds Menighet Vegårdshei

Metodistkirken

Normisjon

Pinsebevegelsen

Romerikskirken

Syvendedags Adventistsamfunnet
Troens Bevis

 

Institutt for sjelesorg

Samlivssenteret Modum Bad

 

DIS-Norge, møtestedet for slektsforskere

 

 

 

 

Sannidal kirke

Sannidal kirke (facebook)

Skåtøy kirke (facebook)

Kragerø kirke (facebook)

Hellekirken (facebook)

Kragerø Normisjon (facebook)

Singspiration, Kragerø (facebook)

 

KV

Varden

TA

Vårt land

 

Kragerø kommune

Kragerø turistkontor

 

Kragerø-skjærgården

Skåtøy kafe

Kragerø fjordbåtselskap

 

 

  Tilbake til Startside