Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 

Menighetskontorer

Kirkekontoret er stengt onsdag 31. mars 2021. 
 
 

Kragerø, Levangsheia og Skåtøy

Menighetskontoret i Kragerø prestegjeld finner du i 3. etg. i  Postgården i Kragerø sentrum.

Adressen er: Torvgata 7.

Postadressen er: Postboks 128, 3791 Kragerø.

Menighetssekretæren har kontortid:

tirsdag og onsdag kl. 8-15.30

Sommeråpningstid kl. 10-14

i perioden 15.6.20-14.8.20

De andre kan være ute i oppdrag - og besøk bør avtales på forhånd.

På menighetskontoret er det kontorplass for følgende ansatte:

Menighetssekretær

Kari Skarvang

35 98 63 61

Prost - Bamble prosti

Trond Engnes

35 98 63 62 – 414 53 591
trond.engnes@kragero.kommune.no

Sokneprest - Kragerø og Levangsheia

Harald Monsen

35 98 63 60 - 900 76 544

harald.monsen@kragero.kommune.no

Sokneprest - Helle og Skåtøy

Harald Gulstad

35 98 63 67 - 997 24 054

harald.gulstad@kragero.kommune.no

I oversikten over ansatte finner du også bilder.

Kirkeverge og kirkegårds-sekretær har også kontorplass samme sted.

 

Sannidal og Helle

Menighetskontoret for Sannidal og Helle finner du i Kirkestua, Gamle Sørlandske 23, 3766 Sannidal

På menighetskontoret er det kontorplass for følgende ansatte:

Menighetssekretær

Kari Skarvang

mandag og torsdag 08.00 - 15.30

Sommeråpningstid kl. 10-14

i perioden 15.6.20-14.8.20

 

35 99 21 97

menighetskontor@kragerokirkene.no

Sokneprest i Sannidal

Sigridur Thordardottir

35 99 21 97 - 457 87 278

sigridur.thordardottir@kragero.kommune.no

I oversikten over ansatte finner du også bilder.

 

Tilbake til Startside