Den norske kirke

 

i Kragerø kommune

Sannidal Skåtøy Kragerø Levangsheia Helle

Program

Konserter / sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 
 

Menighetsrådet i Skåtøy sokn

   
 

Menighetsrådsmedlemmer

 

 

     
 

Leder

Arnfinn Jensen

arnfj@frisurf.no

 
 
 

Nestleder

Kristine Hiis Eskeland

920 36 909

Kristineeskeland@hotmail.com

 

 

Økonomiansvarlig. Vara i Kragerø kirkelige fellesråd.

Kristin Skotmyr

971 44 844

k.skotmyr@gmail.com

 

 

Representant i Kragerø kirkelige fellesråd

Terje Tolner

928 92 735

stenklevnor@gmail.com

 

 

Fast medlem

Sokneprest

Harald Saanum Gulstad

Ekorntoppen 38, 3790 Helle

35 98 08 58 - 997 24 054

harald.gulstad@kragero.kommune.no

 

 

Varamedlemmer

 

 

Referent

Ann Kristin Wiik

936 66 661

annkristinwiik@yahoo.no

 

 

Kirsten Henjum Jensen

957 86 057

eidkil1@online.no

 

 

 
 

Linda Marie Otnes

469 66 591

 
 

 

Randi Marie Roer

996 97 449

randi.marie.roer@gmail.com

 
     
 

Jonn Arvid Thorsen

411 62 009

joartho@online.no

 

Tilbake til Menighetsråd

Tilbake til Startside