Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal Skåtøy Kragerø Levangsheia Helle

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 
 

Program for Helle sokn 2021

   
 

Apr

25

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Offer til Prosjekt «Hjelp Ugandas barn».

Årsmøte i Helle menighet avholdes i Hellekirken i etterkant av gudstjenesten.

Saker:  

Justert gudstjenesteliturgi - uttalelse

Årsmelding for 2020

Regnskap for 2020

 

Mai

2

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Offer til Gautefall fjellkirke.

 

 

13

Ankerplassen Jomfruland

12.00

Fellesgudstjeneste for Skåtøy, Kragerø og Helle. Trond Engnes.

 

 

23

Kirken

11.00

Høytidsgudstjeneste. Trond Engnes. Offer til Hellekirken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Tilbake til fellesprogram