Den norske kirke

 

i Kragerø kommune

Sannidal Skåtøy Kragerø Levangsheia Helle

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 
 

Program for Levangsheia sokn 2020

   
 

Okt

4

Kirken

11.00

Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon. Harald Monsen. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

18

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Gullkonfirmanter. Offer til menighetsarbeidet.

 

Nov

1

Kirken

11.00

Allehelgensgudstjeneste. Harald Monsen.

 

 

15

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Monsen. Offer til Litauenhjelpen.

 

Des

6

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Trond Engnes. Tårnagenter + utdeling av bøker. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

12

Kirken

18.00

Julekonsert. Kollekt til kirkekulturelt arbeid.

 

 

24

Kirken

16.00

Julegudstjeneste. Harald Monsen. Offer til Kirkens Nødhjelp.

 

 

26

Kirken

11.00

Høytidsgudstjeneste. Harald Monsen. Offer til Det norske Misjonsselskap.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til fellesprogram