Den norske kirke

 

i Kragerø kommune

Sannidal Skåtøy Kragerø Levangsheia Helle

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 
 

Program for Levangsheia sokn 2019

   
 

Sep

15

Kirken

11.00

Høsttakkefest. Harald Monsen. Konfirmantpresentasjon. Offer til menighetsarbeidet. Servering av kaffe, potetgrøt og høstens grøde.

 

Okt

6

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Svein Lindebø. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

20

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Offer til menighetsarbeidet.

 

Nov

3

Kirken

11.00

Allehelgensgudstjeneste. Svein Lindebø.

 

 

17

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Monsen. Offer til Litauenhjelpen.

 

Des

1

Kirken

11.00

LysVåken-gudstjeneste. Harald Monsen. Tårnagenter + utdeling av bøker. Offer til menighetsarbeidet.

 

 

15

Kirken

18.00

Julekonsert. Offer til kirkemusikalsk arbeid.

 

 

24

Kirken

16.00

Julegudstjeneste. Offer til Kirkens Nødhjelp.

 

 

26

Kirken

11.00

Høytidsgudstjeneste. Offer til Det norske Misjonsselskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til fellesprogram