Den norske kirke

 

i Kragerø kommune

Sannidal Skåtøy Kragerø Levangsheia Helle

Program

Konserter, sang og musikk

Kirkeblad


Hva vi vil

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Diakoni

Trosopplæring

Konfirmasjon

Aktivitetstilbud


Menighets-kontorer

Kirkeverge-kontor


Ansatte


Menighetsråd

Kragerø kirkelige fellesråd


Kirker

Kirkegårder


Geografi


Linker


Kontakt oss via epost

 
 
 

Program for Levangsheia sokn 2020

   
 

Des

6

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Trond Engnes. Tårnagenter + utdeling av bøker. Offer til menighetsarbeidet.

Maks 50 deltakere. Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere. Listen oppbevares innelåst i 14 dager før den makuleres. Jfr. Covid-19-forskriftens § 13. Møt derfor i god tid for registrering.

   

12

Kirken

16.00

Julekonsert. AVLYST.

 

 

 

 

18.00

Julekonsert. AVLYST.

 

 

24

Kirken

16.00

Julegudstjenesten er AVLYST. Erstattes av gudstjeneste på nett.

 

 

26

Kirken

11.00

Høytidsgudstjeneste. Harald Monsen. Offer til Det norske Misjonsselskap.

Maks 50 deltakere. Det føres liste med navn og tlf.nr. på alle gudstjenestedeltakere. Listen oppbevares innelåst i 14 dager før den makuleres. Jfr. Covid-19-forskriftens § 13. Møt derfor i god tid for registrering.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til fellesprogram