Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

tirsdag 1. januar 2019 - Nyttårsdag

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Kragerø

Kirken

12.00

Økumenisk gudstjeneste. Harald Monsen. Tale v/Jon Vestøl. Sang av Sarepta. Nattverd. Offer til Det norske Bibelselskap.

Sannidal

Kirken

12.00

Nyttårsgudstjeneste. Mecky Wohlenberg. Musikk ved kammerkvartett. Nattverd. Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband.

Tilbake til Program