Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 20. januar 2019 - 3. søndag i åpenbaringstiden

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

11.00

Lekmannsgudstjeneste. Jens Arnfinn Brødsjømoen. Offer til Gautefall Fjellkirke.

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Monsen. Nattverd. Offer til Kirkens SOS.

Levangsheia

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Nattverd.  Offer til Søndagsskolen i Telemark.

Tilbake til Program