Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 27. januar 2019 - 4. søndag i åpenbaringstiden

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Monsen. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Helle

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Kjell Wedø. Mannsgruppa fra Kragerø og Gjerstad synger. Offer til Sjømannskirken, Norsk kirke i utlandet.

Tilbake til Program