Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 17. februar 2019 - Såmannssøndagen

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Nattverd. Offer til Det norske Bibelselskap.

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Monsen. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Alle

Gautefall fjellkirke

11.00

Sportsandakt v/ Ole Jakob Modalsli. Kirkekaffe.

Tilbake til Program