Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 24. februar 2019 - Kristi forklarelse

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Svein Lindebø. Nattverd. Offer til Ilula Orphan Program.

Helle

Kirken

18.00

Kveldsgudstjeneste. Svein Lindebø. Nattverd. Offer til Det norske Bibelselskap. Kveldsmat etter gudstjenesten.

Sannidal

Kirken

18.00

Kveldsgudstjeneste. Mecky Wohlenberg. Laudate. Gospelkoret. Offer til orgelfondet. Kirkekaffe. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

Tilbake til Program