Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 3. mars 2019 - Søndag før faste - Fastelavn

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

11.00

Gospelmesse. Mecky Wohlenberg. Sannidal Soul Kids. Sannidal Soul Children. Rosett – Tensing-kor fra Romedal og Vallset på Hedemarken. Bønnevandring og nattverd. Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø. Kirkekaffe/saft.

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Dåp. Kragerø kirkes jentekor. Offer til menighetsarbeidet.

Levangsheia

Kirken

11.00

Familiegudstjeneste. Harald Monsen. Pinjata under gudstjenesten! Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe/saft og fastelavnsboller.

Tilbake til Program