Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 10. mars 2019 - 1. søndag i fastetiden

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Monsen. Offer til menighetsarbeidet. Årsmøte/menighetsmøte etter gudstjenesten.

Helle

Kirken

11.00

Karnevals-gudstjeneste. Hellekirken 25 år. Harald Gulstad. Mini og Angels. Hoppeslott, pinjata og utkledning. Kirkekaffe. Offer til Hellekirken.

Skåtøy

Kirken

11.30

Gudstjeneste. Svein Lindebø. Nattverd. Offer til Gautefall Fjellkirke. Årsmøte og kirkekaffe etter gudstjenesten. Taxibåt fra byen kl.10.30, på tilsigelse om øyene. Tlf. 90 88 48 88. Egenbetaling kr. 50,-

Sannidal

Kirken

18.00

Sangkveld. Gunnar Ajer. Kollekt ved utgangen.

Tilbake til Program