Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 7. april 2019 - 4. søndag i fastetiden

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Kragerø

Kirken

11.00

Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Harald Monsen. Singspiration. Offer til menighetsarbeidet.

Levangsheia

Kirken

18.00

Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Harald Monsen. Solosang v/Ole-Jacob Hasseldal. Offer til Ilula Orphan Program. Konfirmanter med familie inviteres til hyggesamvær på menighetshuset etter gudstjenesten.

Sannidal

Kirken

19.00

Ung Messe. Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Mecky Wohlenberg. Bønnevandring med nattverd. Kollekt til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

Tilbake til Program