Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 14. april 2019 - Palmesøndag

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Kragerø

Kirken
 

11.00

Påskevandring. Svein Lindebø. Dåp. Offer til menighetsarbeidet.

Helle

Kirken
 

11.00

Påskevandring. Harald Gulstad. Offer til Hellekirken.

Alle

Gautefall fjellkirke

11.00

Gudstjeneste. Arne Lund. Kirkekaffe.

Tilbake til Program