Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

torsdag 18. april 2019 - Skjærtorsdag

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Sannidal Bokollektiv

11.00

Nattverdsgudstjeneste. Mecky Wohlenberg

Alle

Gautefall fjellkirke

11.00

Nattverdgudstjeneste. Kjetil Helland. Offer til Fjellkirken. Kirkekaffe.

Skåtøy

Kirken

18.00

Nattverdgudstjeneste. Harald Gulstad. Offer til menighetsarbeidet. Kveldsmat i vinterkirken. Taxibåt fra byen kl. 17.00, på tilsigelse om øyene. Tlf. 908 84 888. Egenbetaling kr. 50,-

Helle

Kirken

18.00

Nattverdgudstjeneste. Svein Lindebø. Laudate. Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø.

Kragerø

Kirken

19.00

Påskemåltid med nattverd. Harald Monsen. Robert Carding.

Tilbake til Program