Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 21. april 2019 - Påskedag

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Levangsheia

Rapen

05.45

Påskevake ved soloppgang. Ta med frokost. Levangsheia menighetsråd arrangerer.

Sannidal

Kirken

10.00

Høytidsgudstjeneste. Mecky Wohlenberg. Dåp. Offer til Prosjekt Thailand, NMS.

Kragerø

Kirken

11.00

Høytidsgudstjeneste. Harald Monsen. Nattverd. Kantoriet.
Offer til Sommerkirken.

Helle

Kirken

11.00

Høytidsgudstjeneste. Harald Gulstad. Nattverd. Silje Fuglestad Solli – trompet. Offer til Det norske Misjonsselskap.

Skåtøy

Kirken

11.30

Høytidsgudstjeneste. Svein Lindebø. Nattverd. Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø. Taxibåt fra byen kl. 10.30, på tilsigelse om øyene. Tlf. 908 84 888. Egenbetaling kr. 50,-

Tilbake til Program