Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

mandag 22. april 2019 - 2. påskedag

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kjølebrønd bedehus

11.00

Gudstjeneste. Mecky Wohlenberg. Kjølebrønd Blåsegruppe. Offer til Prosjekt Thailand, NMS.

Levangsheia

Kirken

11.00

Høytids- og familiegudstjeneste. Harald Monsen. Dåpsduefest. Barnekoret. Offer til menighetsarbeidet.

Tilbake til Program