Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

torsdag 25. april 2019

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Kragerø

Kirken

19.30

Orgelkonsert med Hannah Marie Carding. Musikk av bl.a. Vierne, Messiaen, Franz Schmid.

Tilbake til Program