Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 28. april 2019 - 2. søndag i påsketiden

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Kragerø

Kirken

11.00

Kristenrussen har gudstjeneste. Alle velkommen!

Helle

Kirken

11.00

Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Harald Gulstad. Angels. Offer til Gautefall Fjellkirke.

Skåtøy

Kirken

11.30

Konfirmasjonsgudstjeneste. Harald Monsen. Dåp. Offer til Litauenhjelpen. Taxibåt fra byen kl. 10.30, på tilsigelse om øyene. Tlf. 908 84888. Egenbetaling kr. 50,-

Sannidal

Kirken

17.00

VÅRKONSERT. Medvirkende: Sannidal Soul Kids, Sannidal Soul Children, Sannidal Gospel. Kollekt ved utgangen. Kirkekaffe/saft.

Tilbake til Program