Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 5. mai 2019 - 3. søndag i påsketiden

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Helle

Kirken

11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste. Harald Gulstad. Offer til Hellekirken.

Levangsheia

Kirken

11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste. Harald Monsen. Solveig Skarvang – trompet. Offer til menighetsarbeidet.

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Svein Lindebø. Dåp. Nattverd. Offer til Gautefall Fjellkirke.

Tilbake til Program