Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 12. mai 2019 - 4. søndag i påsketiden

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Kragerø

Kirken

11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste. Harald Monsen. Offer til menighetsarbeidet.

Skåtøy

Kirken

11.30

Gudstjeneste. Svein Lindebø. Nattverd. Offer til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet. Taxibåt fra byen kl. 10.30, på tilsigelse om øyene. Tlf. 908 84888. Egenbetaling kr. 50,-

Tilbake til Program