Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 19. mai 2019 - 5. søndag i påsketiden

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Mecky Wohlenberg. Nattverd. Offer til Kirkens SOS i Telemark. Tur etter gudstjenesten.

Kragerø

Kirken

11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste. Harald Monsen. Offer til menighetsarbeidet.

Levangsheia

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Dåp. Barnekoret synger. Offer til Det norske Misjonsselskap.

Tilbake til Program