Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 26. mai 2019 - 6. søndag i påsketiden

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

11.00

Dåpsgudstjeneste. Mecky Wohlenberg. Offer til menighetsarbeidet.

Helle

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Svein Lindebø. Nattverd. Offer til Kirkens SOS i Telemark.

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Nattverd. Offer til Kirkens SOS.

Tilbake til Program