Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

torsdag 30. mai 2019 - Kristi himmelfart

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Skåtøy, Kragerø, Helle

Ankerplassen på Jomfruland

12.00

Fellesgudstjeneste for Skåtøy, Kragerø og Helle. Harald Gulstad. Kantorigruppe. Taxibåt fra byen kl. 11.00. Retur kl. 14.00. På tilsigelse om øyene. Tlf. 908 84 888. Kr. 100,- tur/retur.

Tilbake til Program