Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 9. juni 2019 - Pinsedagen

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

11.00

Høytidsgudstjeneste. Mecky Wohlenberg. Nattverd. Offer til Prosjekt Senegal/Normisjon.

Kragerø

Kirken

11.00

Høytidsgudstjeneste. Svein Lindebø. Nattverd. Offer til Det Norske Misjonsselskap.

Helle

Kirken

11.00

Høytidsgudstjeneste. Harald Monsen. Nattverd. Offer til Prosjekt Kvinnebank i Mekong.

Skåtøy

Kirken

11.30

Høytidsgudstjeneste/Dåpsduefest. Harald Gulstad. Dukketeater ved Ilona Buraka og Ragnhild Camilla Kristoffersen. Overrekkelse av ny messehakel til kirken, kreert og sydd av tekstilkunstner Elin Haaland, Skåtøy. Offer til menighetsarbeidet. Etter gudstjenesten blir det leker for barn og voksne, varme pølser, kaffe, saft og kake. Taxibåt fra byen kl. 10.30, på tilsigelse om øyene. Tlf. 908 84888. Egenbetaling kr. 50,-

Tilbake til Program