Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 5. januar 2020 - Kristi åpenbaringsdag

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Trond Engnes. Offer til menighetsarbeidet.

Kragerø

Kirken

16.00

Hellige-tre-kongers-fest. Trond Engnes.

Tilbake til Program