Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 19. januar 2020 - 3. søndag i åpenbaringstiden

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

11.00

Familiegudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Sannidal Soul Kids. Offer til Gautefall Fjellkirke. Kirkesaft/kaffe.

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Trond Engnes. Nattverd. Offer til Kirkens SOS.

Levangsheia

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Monsen. Nattverd. Offer til Søndagsskolen i Telemark.

Tilbake til Program