Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 2. februar 2020 - 5. søndag i åpenbaringstiden

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

11.00

LysVåken-gudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Nattverd. Juntos – Sannidal Soul Children. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Nattverd. Offer til Kirkens Bymisjon.

Levangsheia

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Trond Engnes. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Tilbake til Program