Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 9. februar 2020 - Såmannssøndagen

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Helle

Kirken

11.00

Familiegudstjeneste. Trond Engnes. Mini og Angels. Offer til Det norske Bibelselskap.

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Monsen. Nattverd. Offer til Ilula Orphan Program.

Skåtøy

Kirken

11.30

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Taxibåt fra byen kl. 10.30, på tilsigelse om øyene. Tlf. 908 84 888. Egenbetaling kr. 50,-

Tilbake til Program