Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 23. februar 2020 - Fastelavnssøndag

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Helle

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Trond Engnes. Nattverd. Offer til Hellekirken.

Sannidal

Kirken

18.00

Kveldsgudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Offer til menighetsarbeidet. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

Kragerø

Kirken

18.00

Salmekveld. Mariasalmer og - lesninger. Leif Westermoen. Atle Olav Ljåstad. Solosang ved Bente Dobbedal.

Tilbake til Program