Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

onsdag 26. februar 2020 - askeonsdag

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Kragerø

Kirken

19.00

Meditasjoner på Askeonsdag. Tekstlesninger. Musikk. Harald Gulstad. Robert Carding.

Tilbake til Program