Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 1. mars 2020 - 1. søndag i fastetiden

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Dåp. Laudate. Offer til orgelfondet.

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Gulstad. Kantorigruppe. Nattverd. Offer til Gautefall Fjellkirke.

Levangsheia

Kirken

17.00

Gudstjeneste. Harald Monsen. Etter gudstjenesten er det årsfest på menighetshuset. Koldtbord og kaker. Åresalg til inntekt for menighetens arbeid. Årsmelding 2019 legges fram.

Tilbake til Program