Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 8. mars 2020 - 2. søndag i fastetiden

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Harald Monsen. Offer til menighetsarbeidet. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

Helle

Kirken

11.00

Karnevalsgudstjeneste. Harald Gulstad. Dåp. Mini og Angels. Offer til Hellekirken. Hoppeslott og pinjata. Ansiktsmaling. Kirkebrus, boller og pølser. Kle deg gjerne ut, eller kom som du er!

Skåtøy

Kirken

11.30

Gudstjeneste. Trond Engnes. Nattverd. Offer til Gautefall Fjellkirke. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. Taxibåt fra byen kl. 10.30, på tilsigelse om øyene. Tlf. 90 88 48 88. Egenbetaling kr. 50,-

Tilbake til Program