Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 29. mars 2020 - 4. s. i fastetiden

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Sannidal

Kirken

11.00

Gudstjeneste. Sigrid Thordardottir. Offer til menighetsarbeidet .

Kragerø

Kirken

11.00

Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Harald Monsen. Offer til menighetsarbeidet.

Tilbake til Program