Den norske kirke

i Kragerø kommune

Sannidal kirke 1772 Skåtøy kirke 1862 Kragerø kirke 1870 Støle kirke 1892 Hellekirken 1986

Den norske kirke i Kragerø kommune

søndag 5. april 2020 - Palmesøndag

Sokn

Sted

Tid

Aktivitet

Kragerø

Kirken

11.00

Gudstjeneste/Påskevandring. Harald Monsen. Offer til menighetsarbeidet.

Helle

Kirken

11.00

Påskevandring. Harald Gulstad. Offer til Hellekirken.

Tilbake til Program